СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

[ ]

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

[ ]

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ

[ ]

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

[ ]

СЕРТИФИКАТ EUROCERT SA 8000:2008
СЕРТИФИКАТ EUROCERT SA 8000:2008

[ ]

СЕРТИФИКАТ Асфалтова база Бургас
СЕРТИФИКАТ Асфалтова база Бургас

[ ]

СЕРТИФИКАТ Асфалтова база Ломско шосе
СЕРТИФИКАТ Асфалтова база Ломско шосе

[ ]

Сертификат кариера ПЕРИ
Сертификат кариера ПЕРИ

[ ]