Business Compliance

Етичната система за спазване на бизнес изискванията на STRABAG (Политика на концерна) е жива система за управление – тя е предмет на непрекъснато усъвършенстване и адаптиране към променящите се рамкови условия. Тя се състои от „Кодекс на поведение“, „Система за управление на спазването на бизнес изискванията“ и „Структура на персонала“.