Високо строителство, Инженерна инфраструктура - Услуги

Забележителни проекти на сектор Високо Строителство са сградата на Летище София, Мегапарк София и Мегамол.