Пътно строителство – Услуги

Дирекция „Пътно строителство“ изпълнява предимно рехабилитация на републикански и общински пътища и улици.