Пътно строителство – услуги

Дирекция „Пътно строителство“ изпълнява предимно рехабилитация на републикански и общински пътища и улици. Благодарение на опита си,